Radio Bačka

My ponúkame zvuk, obraz si vytvorite sami.

Spavodajstvo

Lokálna samospráva a stretnutie občanov Selenče 2014

Zároveň 9. februára o 14. hodine v Dome kultúry v Selenči bude uskutočnené i zoskupenie poľnohospodárov Selenče , ktoré organizuje lokálna samospráva Báč v spolupráci s miestnymi spoločenstvami.

Opširnije...
 

Zhromaždenie občanov Selenče 2014

V nedeľu 9. februára s počiatkom o 14. hodine v Dome kultúry bude prebiehať zhromaždenie občanov  Selenče.

Opširnije...
 

1.schôdza,oslavy Dňa Selenče 2013

Na základe rozhodnutia MSS v utorok 5. marca 2013  bola uskutočnená schôdza v súvislosti s oslavami Dňa Selenče 1758-2013.

Na základe rozhodnutia MSS v utorok 5. marca 2013  bola uskutočnená schôdza v súvislosti s oslavami Dňa Selenče 1758-2013. Dohovor prebiehal v sobášnej sieni a na dohovor boli pozvaní predstavitelia všetkých organizácii, združeni, spolkov, podnikov a školy. Zasadnutie otvoril predseda Rady MSS Juraj Grňa a oboznámil prítomných o uzáveroch z posledneho zasadnutia Rady MSS, že tento celý rok bude oslavný a že zaznamenávanie 255 vyročia založenia Selenče treba adekvatne osláviť. Ján Šimoni poznamenal, že MOMS v Selenči pripraví festival lyrických piesní z uplynulých ročníkov festivalu Súťaž o slovenskú hudobnú tvrobu, Michal Poliak poznamenal že sa v Selenči uskutoční turnaj o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade. Tento turnaj ináč patrí do podujatia SNS, ale príležitostne bude prebiehať v Selenči a uskutoční sa aj tradičný turnaj, ktorý priprávaju ku Dňu Selenče. KUS Jána Kollára  podľa slov  Rastislava Rybárskeho sa pričiní divadelným predstavením a obľúbenymi skečmi divadelnej odbočky,  DFS Medovniček-vedúcej Anny Burčiarovej si zatančí. Riaditeľka Zš JK Svetlana Zolňanová poznamenala že sa škola ochotne zúčastní osláv a na tie účely budú k dispozícii ako všetky odbočky na škole tak aj objekty školy, školské nadvorie a športová hala, ktorá je už takpovediac zakončená. Na zasadnutí bolo povedané že oslavy 255. výročia založenia Selenče už začali 3. marca podujatím pod názvom Vo svete výšieviek, výstavu nainštalovali členky etno sekcie v čele v vedúcou Vierou Strehárskou a táto sekcia bude činná počas celého roka. Taktiež  sa výstavou komiksov s náboženskou tematikou pričiní aj maliar Miško Bolf, tato výstava bude otvorená v sieni pri rímsko-katolíckom kostole. Na zasadnutí v utorok 5. marca bol formovany aj  organizačný výbor pozostávajúci z nasledovných ľudí: Rastislav Rybarský, Svetlana Zolňanová, Jozef Gašparovský, Juraj Sudi, Ján Šimoni ,Zdenko Kolar, Anna Berediová, Anna Pecníková, Michal Poliak a predseda výboru Juraj Grňa. Dohovorené je že nasledovná schôdza bude v utorok 12. marca a na tomto zasadnutí každý predostrie plán a program osláv 255. vyročia založenia Selenče,  z tej príležitosti predseda organizačneho výboru Juraj Grňa pozýva predstaviteľov spolkov, združení ,organizacii , podnikov a jednotlivcov, aby tieto oslavy zveličili svojou prítomnosťou a ak majú nejaký návrh na oslavy aby to prihlásili  v MSS čím skôr.

Opširnije...
 

Projekt Bogatstvo različitosti Selenča 2011

20. júla 2011 v predpoludňajších hodinách Selenču navštívila komisia v rámci absolvovania test túry v projekte Bohatstvo rozličností.

Opširnije...
 

Hostia zo Slovenskej Republiky v Selenči

Delegácia obce Vyské Tatry na čele z primátorom ing. Jánom  Mokošom ako i vedenie a hráči futbalového klubu Vysoké Tatry v dňoch od 9.-12. marca 2001 hosťovali  v Selenči.

 

Opširnije...
 
Slovenčina (Slovenská republika) Serbian (Latin)
Baner