Radio Bačka

My ponúkame zvuk, obraz si vytvorite sami.

Projekt Bogatstvo različitosti Selenča 2011

20. júla 2011 v predpoludňajších hodinách Selenču navštívila komisia v rámci absolvovania test túry v projekte Bohatstvo rozličností.

Komisia pozostávala z 18 predstaviteľov z ôsmych sekretariatov  Vlady Vojvodiny, turistických klasterov a turistických agencií ako aj kameramani a fotografi.  Veducou zajazdu bola  Biljana Marčeta z Dunajskeho turistickeho klastera Istar 21. Je to zahraničná súkromná turistická firma, ktorá v spolupráci v Vladou Vojvodiny počas nasledujucich 18 mesiacov bude financovať rozvoj turistiky v 10-tich zvolených osadách v Srbsku a hlavne vo Vojvodine.

Členov komisie v sobášnej sieni v MSS privítali riaditeľka TO obce Báč Marína Balaban a predseda Rady MSS Juraj Grňa.V Dome kultúry sa predstavilo čo už v Selenči máme a plány do budúca čo by to vlastne Selenča mohla prezentovať návštevníkom s dôrazom na festival Zlatý kľúč, Festival tradičných jedál a Forum organickej výroby. Kul.-um. program v trvaní 30 minut hosťom predviedli trio Zvončeky, trio Súdiovci, Folklorna skupina predškolskej ustanovizne Kolibrík, Folk. súbor Pramienok, speváci Jarmila Papová a Pavel Šimoni, folklorny súbor Medovníček a orchester spolku Jána Kollára, všetci v jedinečnom selenčskom kroji.

Etno priestor a pracu Etno odbočky predstavila vedúca Viera Strehárská.

Vo foajé Domu kultúry boli predstavené niektoré tradičné jedlá a predostrené bolo obliekanie mladuchy do kroja, taktiež bola prezentacia ručnej výroby metiel, čo je taktiež charakteristické pre Selenču. V zborovni Zš JK riaditeľka Svetlana Zolňanová predstavila dejiny našej osady, dejiny školstva ale i najnovšie úspechy kolektivu a žiakov, predstavili komorný zbor Zvony, Zvončeky, školský orchester, festival Zlatý kľúč. Potom navštívili rímsko-katolícky a evanjelický kostol a galeriu Dúha, ktorou boli zvlášť oduševnení. Domáci z podniku Zdravo Organik  predstavili mraziareň, továreň a predajnu výrobkov tejto uspešnej selenčskej firmy. Nakoniec im bola predstavená reštauracia Biznis klub, ubytovanie a tradičná kuchyňa, ktorými disponuje  podnik Slovan. 

Správu komisie, ktorá bola oceniť čo Selenča môže ponuknúť eventualnym turistom, ako i fotografie si môžete pozrieť na webovej stranke Istar 21.rs.Podelite sa drugima ovu stranicu
Digg! Reddit! Del.icio.us! Google! Live! Facebook! Technorati! StumbleUpon! MySpace! Yahoo! Squidoo! Twitter! Joomla Free PHP
 
Slovenčina (Slovenská republika) Serbian (Latin)
Baner